Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Obchodní podmínky

 1. Provozovatel internetového portálu Provizně.CZ (dále jen „Provizně.CZ“) je firma Railsformers, s. r. o.,  IČ: 24704440 (dále jen „Provozovatel“)

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobá omezení dostupnosti systému z důvodů upgrade a údržby systému.

 3. Za standardní způsoby komunikace provozovatele s uživateli jsou považovány: Aktuality na prezentačních stránkách www.provizne.cz a na přidružených profilech v sociálních sítích. Ve výjimečných případech provozovatel bude informovat uživatele prostřednictvím emailu.

 4. Pro minimalizaci možného zneužití přístupových údajů, využívá Provizně.CZ výhradně šifrované spojení.

 5. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit proti ztrátě či zneužití.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zrušit jakoukoliv registraci uživatele, jestliže se uživatel pokusil o získání neoprávněného přístupu k informacím nebo o narušení stability a chodu systému Provizně.CZ.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi, zprovoznit novou verzi na nové adrese a informovat uživatele tímto standardním způsobem komunikace.

 8. Provozovatel negarantuje legislativně-právní správnost systému.

 9. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním systému, za ztrátu či zneužití uložených dat.

 10. Provozovatel poskytuje aplikaci "tak jak je", vzhledem k použití open-source systému negarantuje plnou funkcionalitu systému. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků se však zavazuje tyto nedostatky opravit, a to v co nejkratším časovém horizontu.

 11. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu v aplikaci Provizně.CZ uvedl nebo uvede, neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah účtu editovat ani monitorovat s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

 12. Provozovatel neručí za poskytování informací uživatelem třetí straně, případně mezi uživateli navzájem.

 13. Provozovatel využívá soubory cookies dle Zásad použití souborů cookies.

 14. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 15. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí registrace u Provozovatele. Kupující tímto dává Provozovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 16. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu "Všeobecných obchodních podmínek" bez předchozího upozornění.